Annons

Rökare vinnare efter missat överklagandeMiljöförvaltningen överklagade inte i tid Jörgen A Lorenzen kan liksom Gerd och Rolf Ekström av allt att döma fortsätta ta ett bloss efter lödagsfikan på Speaker´s takförsedda uteserveringen. Arkivbild

Kanske är sista ordet sagt om rökning skall vara tillåtet eller inte på Speaker’s uteservering? Detta efter att miljöförvaltningen missat att skicka in överklagandet till Kammarrätten i tid. Nej, det är inget aprilskämt, men den 1 april skulle överklagandet vara diariefört på Förvaltningsrätten, men så skedde först den 6 april. ”Således för sent, överklagandet skall därför avvisas”, skriver rätten och avvisar överklagandet.
– Vi fick vetskap om domen först den 17 mars och räknade då med att vi hade tre veckor på oss att överklaga, berättar ställföreträdande miljöchef Håkan Ärnflykt som efter att ha läst på i Förvaltningslagen tvingas konstatera att miljöförvaltningen dragit fel slutsatser.
– När det gäller överklagande från det allmänna så har vi tre veckor på oss från den datum då dom faller. En privatperson har tre veckor på sig från den datum han eller hon får beskedet. Här utgick vi från att lagen var lika för alla, men så är det alltså inte.

Miljöförvaltningen tvingas nu ändra sina rutiner så att man blir mer noggrann när det gäller datum för när domar fälls.
– Tidigare utgick vi från den datum domen diariefördes hos oss på förvaltningen, nu måste vi utgå från datumen när domen faller, betonar Håkan Ärnflykt som ställer sig tveksam till om förvaltningen skall gå vidare och först överklaga att man inte fick överklaga och därefter eventuellt försöka överklaga Speaker’s beslut att tillåta rökning på den övertäcka uteplatsen.
– Förmodligen kommer vi inte att få rätt och därför lutar det mesta år att vi inte går vidare med ärendet.
Det innebär att Speaker’s gäster kan röka vidare på uteserveringen och för ägaren Annika Glynos kommer beslutet som en befrielse.
– Nu hoppas jag verkligen att det här tar slut. Vi har utgått från Folkhälsoinstitutets riktlinjer när vi byggde vår uteplats och det är tråkigt när lagarna ger utrymme för så olika tolkningar.

Annons
 

Det var hösten 2008 som miljönämnden beslutade om rökförbud på den takförsedda delen av uteserveringen. Miljönämnden påpekade att mellanrummet mellan vägg och tak inte var stort nog för att på ett naturligt sätt ventilera bort röken. Förbudet överklagades till länsstyrelsen som gick på miljöförvaltningens linje. Men Förvaltningsrätten i Malmö upphävde såväl miljönämndens som länsstyrelsens tidigare beslut om rökförbud. Och eftersom miljöförvaltningen inte överklagade i tid är det fortsatt fritt fram att röka på Speaker´s hela uteservering.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser