Annons

Fuktskador kostar miljoner

Gullstrandskolan har under några års tid haft problem med fuktskador, men nu skall dessa åtgärdas och det beräknas kosta sex miljoner kronor. Problemen upptäcktes redan 2009 och då gjordes en del punktinsatser för att lösa de akuta problemen. Samtidigt konstaterades att större insatser behövdes för att helt komma tillrätta med fuktskadorna. För ändamålet vill servicekontoret ha tre miljoner för att byta taket och lika mycket för att reparera fuktskadorna.
– De redan befintliga fuktskadorna behöver åtgärdas för att säkerställa arbetsmiljon för elever och lärare. Om inga åtgärder vidtas riskeras att verksamheten inte kan fortsätta i lokalerna, skriver servicechef Per-Olof Karlsson i beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att servicenämnden inom sin ordinarie driftbudget omdisponerar och prioriterar tre miljoner kronor för de planerade reparationerna. Vidare föreslås en tilläggsbudgetering på tre miljoner kronor till servicenämndens investeringsbudget för finansiering av ett nytt tak på skolan.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser