Annons

Nystartat bolag ska ge pengar till Bois

Då Landskrona Bois höll årsmöte i början av månaden talade klubbens ordförande Kenneth Håkansson om bolagisering. Bland annat sade han att man måste ställa sig frågan om det i framtiden går att driva en fotbollsförening på elitnivå utan att göra detta i bolagsform. Något svar på frågan gavs inte men klart är att klubben redan börjat agera. Först startade föreningen Landskrona Bois Fotbollsakademi AB 2008 vilka nu äger och driver Dianaskolan. I år har Bois inregistrerat ytterligare ett företag. Det är Landskrona Bois Service AB som ska bedriva handel med reklam och marknadsföring samt servering och liknande serviceverksamhet.
Det är Bois styrelseledamot Göran Andersson som bland annat driver Hotel Öresund som ska basa för verksamheten.
Eftersom Landskrona Bois är en förening så får de inte göra avdrag för momsen. I och med att vi nu bildat ett bolag så är detta möjligt, säger Göran Andersson.
– Om vi räknar på samma omsättning som vi hade förra säsongen så rör det sig om cirka 175000 kronor som genom detta kommer föreningen till godo.

Tidigare har det talats om att bilda ett bolag som har hand om skötseln av idrottsplatsen men där är man inte ännu enligt Göran Andersson.
Prioritet ett just nu är att få klart om vi kommer att vara kvar på IP om några år. Ska vi vara kvar krävs stora förändringar för att vi ska fylla de krav som ställs från förbundet. Därför avvaktar vi bolagisering på den fronten. Mig veterligt så finns det i dagsläget inte fler planer på bolagiseringar i klubbens regi.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser