Annons

Fem miljoner mindre till omsorgen

Omsorgsnämnden får fem miljoner kronor mindre än budgeterat för årets verksamhet.
Det beslutade den styrande Treklövern med stöd av Sverigedemokraterna när fullmäktige behandlade frågan.
Socialdemokraterna och vänstern ville att nämnden skulle få behålla miljonerna och satsa dessa på personalbefrämjande åtgärder.
Att inte bevilja pengarna är helt fel väg att gå, i stället handlar det om att satsa på verksamheten så att personalen får bättre villkor och omsorgen bättre kvalité, poängterade Niklas Karlsson (S).
Omsorgsnämnden får behålla tolv av de 17 miljoner man hade som plus förra året och det tycker jag är bra, motiverade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) beslutet.
Anledningen till att omsorgsnämndens budget gick med plus berodde till stor del på antalet vårdtimmar blev lägre än beräknat.
– Och den senaste prognosen för i år pekar i samma riktning vilket innebär att det bör finnas utrymme för nämnden att se över bemanningen, påpekade Cecilia Brorsson (M).
Att återinföra det palliativa teamet för vård i livets slutskede, något som socialdemokraterna motionerat om, var något som även Sverigedemokraterna ställde sig bakom.
Men SD var inte berett att skjuta till extra pengar utan ställde sig bakom förslaget att reducera omsorgsnämndens budget med fem miljoner kronor.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser