Annons

Populär badbrygga angripen och urholkadSkeppsmasken har på allvar nått ÖresundBadbryggan i Lill-Olas är angripen av skeppsmask och måste kortas. Redan nu börjar de yttersta pålarna att ge vika.

Eländet med undermålliga bryggor fortsätter. Knappt har den utanför Strandpaviljongen forslats bort innan nästa larm kommer. Pålarna som bär upp badbryggan i Lill-Olas är hårt angripna av skeppsmask. Risken finns att det är lika illa med campingbryggan.
– Det är tråkigt men det ser ut som att skeppsmasken nu fått fäste även i mer bräckt vatten, säger Tom Sörensson på fritidsförvaltningen.

Skeppsmasken är ett ryggradslöst djur som angriper trä i saltvatten och i svenska farvatten har den främst varit aktiv längs västkusten. Skeppsmaskarna tillhör borrmusslorna och ett angrepp av masken kan på kort tid leda till att en påle urholkas och därmed förlorar sin bärkraft.
– Ifjol när vi lade ut gångbrädorna så gjorde vi det med hjälp en traktor. Då klarade den flera ton. Det hade inte gått idag, säger Tom Sörensson.

Annons
 

Det är främst längst ut på den så kallade T-bryggan som angreppet är som värst.
– Vi har konsulterat en expert på området som vid en undersökning gjort bedömningen att de yttre 40 procenten är hårdast åtgångna. Vi väntar nu på en offert på vad det kan kosta att riva dessa och bygga en ny avslutning vid de återstående 60 procenten.

Det innebär att den cirka 140 meter långa bryggan kortas ner och blir i sommar endast 75-80 meter lång.
– Den återstående delen får vi klara oss med i sommar. Som bekant görs nu en översyn av området och det finns i dessa även planer på en ny brygga. Denna kan nu kanske påskyndas, tror Tom Sörensson.

Badbryggan i Lill-Olas har enligt vad man erfar på fritidsnämnden funnits på plats i 55-60 år.
– En helt ny kommer att kosta 5-7 miljoner kronor och antagligen klara sig i 30 år. Detta sedan skeppsmasken nu fått fäste i Öresund.

Den närliggande handikappbryggan har vid en första undersökning inte uppvisat några spår av angrepp.
– Vi kommer däremot att göra en fördjupad undersökning på campingbryggan, avslutar Tom Sörensson som av förklarliga skäl hoppats att kommunens badsatsningar snarare skulle läggas på liknande fjolårets hoppflotte, vattenrutschbana och den belysta fontänen vid Cement.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser