Annons

Moderat kritik mot kollktivtrafiken

De båda Landskronamoderaterna Leif Thorsell, vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och Björn O Persson, tidigare ordförande i Tekniska Nämnden, kräver att kollektivtrafiken i Landskrona stad ses över och byggs ut. Mest kritiska är de båda över den, enligt dom, dåliga kollektivtrafiken mellan Landskrona och byarna i utkanten av kommunen.
– För oss som bor utanför tätorten är det svårt att åka kollektivt till köpcentrum, post och liknande, säger Björn O Persson som själv bor i Häljarp och helst åker kollektivt.
– Jag åker buss och tåg så mycket som möjligt, främst för miljöns skull. På morgonen och sena eftermiddagen går det två turer i timmen mellan Landskrona och Häljarp men under dagen och kvällen glesnar avgångarna.

På frågan om Björn O Persson hellre hade sett att det gick så kallade stadsbussar till byarna svarar han att det inte spelar någon roll.
– Färgen på bussarna har ingen betydelse. Det viktiga är att servicen för byborna fungerar. Som det är idag är det lättare för mig att åka till Lund än till Landskrona, framför allt på kvällstid. Målet måste vara att vi som bor utanför tätorten ser Landskrona centrum som den naturliga mötesplatsen men förbättras inte turtätheten kommer så inte att bli fallet, betonar Häljarpsbon som dessutom är kritisk till de höga priserna inom kommunen.
– Inom Landskrona råder ren strafftaxa. Det kostar 50 procent mer att åka sex kilometer från Häljarp till centrum än jämförbara sträckor i Lund, Helsingborg, Malmö, säger Björn O Persson som kräver att något händer.
– Vi vill ha en förutsättningslös och konstruktiv dialog med tjänstemän och politiker i Skånetrafiken om hur kollektivtrafiken i Landskrona skall kunna utvecklas för att möta våra och Skånetrafikens miljömål, avslutar Björn O Persson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser