Annons

Arkitekter ritar på Kulturhus

Tre arkitektkontor har fått uppdraget att ta fram förslag till ett Kulturhus i anslutning till teatern, Johan Celsing Arkitektkontor, Wilhelmson arkitekter samt Claesson Koivisto Rune. För arbetet, som skall vara klart i början av maj får kontoren 100 000 kronor vardera.
– Det är stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen som tagit fram arkitekterna som representerar tre olika inriktningar, berättar förvaltningschef Göran Nyström som tidigare i veckan presenterade stadens och dess kulturbyggnader för berörda arkitekter.
– Och samtliga blev mycket imponerade och såg fram emot uppgiften.

Det är fullmäktige som anslagit 300 000 kronor för att utreda förutsättningarna för ett mångfunktionellt kulturhus i Landskrona. Bakgrunden till planerna är att kommunen är i behov av en helt ny flersalongsbiograf med den senaste digitala tekniken, detta tillsammans med andra önskemål om kulturfunktioner i staden gör att idén om ett mångfunktionellt kulturhus vuxit fram.
– Lokalisering av kulturhuset är i anslutning till teatern innebär att många effektivitetsvinster och synergieffekter mellan verksamheterna kan uppnås, avslutar Göran Nyström.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser