Annons

Anders Karlsson frågar ministrar

Anders Karlsson, riksdagsledamot (S) från Landskrona har ställt två så kallade skriftliga frågor i riksdagen. Även om arbetslösheten förefaller sjunka i Sverige som helhet så frågar han arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) om vilka insatser hon tänker göra för Skåne. I Skåne ligger enligt arbetsförmedlingens februarisiffror arbetslösheten på en oförändrat hög nivå. Allt fler förvaras också i den passiva jobb- och utvecklingsgarantin (JUG), Anser Anders Karlsson. Antalet i JUGen har på ett år ökat med 3 500 i Skåne varav i dess fas 3, den sista innan utförsäkring, är ökningen 2 400 personer.

Den andra frågan är riktad till justitieminister Beatrice Ask (M). Tullverket har konstaterat ökade antalet narkotikabeslag under 2010 och frågan rör den så kallade ”myrtrafiken”. Det är en benämning på smuggling av mindre mängder narkotika, främst cannabisprodukter, för eget bruk eller för försäljning i begränsad omfattning. Den här typen av smuggling sker i första hand i postflödet via Stockholm och Malmö, men också i resandetrafiken över Öresundsbron. Myrtrafiken finns också genom de olika färjeförbindelser Sverige har med kontinenten och där tullkontrollen i många fall starkt rustats ned. Anders Karlsson frågar om justitieministern och regeringen är beredd att tillskjuta nya resurser eller göra några andra insatser för att minska den så kallade myrtrafiken.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser