Annons

Fem miljoner mindre för omsorgsnämdenBra resultat gav minskat anslag

Omsorgsnämnden gjorde förra året ett plus på närmare 17 miljoner kronor och kommunledningen tackar genom att minska anslaget för innevarande år med 5 miljoner kronor.
– Vi hade hellre sett att pengarna användes för satsningar inom verksamheten men fick inget gehör för våra synpunkter, förklarar oppositionsrådet Niklas Karlsson och lyfter fram satsningar på såväl personal som förbättrad mat åt de äldre som några exempel.
– Dessutom vill vi återskapa det palliativa teamet som gav vård och stöd i livets slutskede, återskapa demensteamet samt utöka antalet trygghetsplatser.
Socialdemokraterna förlorade omröstningen i kommunstyrelsen med sex röster, (FP), (M) och (MP), mot fem efter det att Sverigedemokraterna valt att avstå från att rösta.
Omsorgsnämndens budget omfattar omkring 540 miljoner och om det blir ett plus eller minus vid årets slut avgörs ofta av antalet hemtjänsttimmar.
Förra året bidrog färre hemtjänsttimmar till en besparing på runt sju miljoner kronor jämfört med budget.
Men två år tidigare, när nämnden gjorde ett underskott på 12 miljoner, blev antalet hemtjänsttimmar fler än budgeterat. Detta fick till följd att en oenig nämnd valde att lägga ner såväl resursteamet som det palliativa teamet i besparingssyfte.
Vi var emot det redan då och nu när nämnden gjort ett överskott borde pengarna satsas på att förbättra verksamheten, men än en gång väljer kommunledningen att skära ner på omsorgen och det tycker vi är helt fel väg, betonar Niklas Karlsson.

I en motion till fullmäktige har Alinda Zimmander (S), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden föreslagit att drygt fem miljoner kronor av nämndens överskott skall användas för att återskapa det palliativa teamet.
– Här krävs specialkunskap för att klara av dessa tunga och allvarsamma arbetsuppgifter och nu finns pengarna för att återskapa det palliativa teamet, skriver hon.
Treklövern motiverar det minskade anslaget med att omsorgsnämndens verksamhet är ”felbudgeterad” eftersom överskottet blev så stort.
– Att vi gör ett så stort överskott 2010 är en kombination av att det var ett år där allt gick väl, duktiga medarbetare och att vi felkalkylerat i budgeten, konstaterade ordförande Hans Raita (M) när han presenterade resultatet och förklarade samtidigt att verksamheten kan vara nog så svår att budgetera.
– Exempelvis hade vi tidigare budgeterat två miljoner kronor för kostnader i samband med att vårdtagare varit utskrivningsklara från sjukhus men ifjol användes endast 700 000. I år har vi istället budgeterat en miljon och bara under januari har halva den summan gått åt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser