Annons

Plus kan bli till minus för kommunen

Kommunen gjorde förra året ett plus på 5,8 miljoner kronor, men efter reservation för eventuella extraordinär kostnader förvandlades plus till minus på hela 91,3 miljoner.
Förklaringen är den att kommunen reserverat 97,1 miljoner i eventuell ersättningskostnad för Åhlensbranden 2002, då varuhuset brann ner till grunden.
Försäkringsersättning betalades ut till dåvarande fastighetsägare av dennes försäkringsbolag. I januari 2005 har samma försäkringsbolag återkrävt Landskrona stad på beloppet.
Dom föll 2010 i tingsrätten till kommunens nackdel. Domen är överklagad och kommunen har fått prövningstillstånd i hovrätten där ärendet väntas komma upp under våren.

Under 2010 gjorde de affärsdrivande verksamheterna ett negativt resultat på minus 9,8 mnkr.
Från och med 2011 är det bara vatten och avloppsverksamheterna som är kvar i kommunen eftersom övriga verksamheterna har bolagiserats.
De skattefinansierade verksamheterna gav ett plus på 15,6 miljoner kronor, ett resultat som var 11,9 miljoner bättre än vad som var budgeterat för 2010.
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa 2010 års resultat- och balansräkning och överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser