Annons

Oppositionen kritisk mot upphandlingHård kritik mot regelbrott

Maktens arrogans”, ”respektlöst”, och ”maktfullkomliga” är några av de omdömen som oppositionen fäller över stadsdirektör Stefan Johansson och kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) för att de båda medvetet bröt mot kommunens upphandlingspolicy när man beställde utredningen ”Centrum & Öster lyftet” av Fasticon AB.

Landskrona Direkt berättade i går att Stefan Johansson och Torkild Strandberg struntade i kommunens regelverk när man beställde en utredning till en kostnad av 270 000 kronor, något som fått oppositionen att reagera.
Lindrigast i sin kritik är kommunalrådet Cecilia Brorsson (M) som delar Torkild Strandbergs bedömning att det var viktigt att använda sig av Fasticon i det här arbetet.
Men i nästa mening poängterar hon att är viktigt att alla ska följa fullmäktiges beslut.
Det hanteringen visar är framför allt att vår policy i kommunfullmäktige borde varit omarbetad för länge sedan, eftersom våra egna regler är hårdare än lagen och det har vi känt till ganska länge.

Annons
 

Kommunalrådet Niklas Karlsson (S) konstaterar att ledstjärna för besluten tycks vara det gamla ordspråket ”själv är bäste dräng
Man upphör aldrig att förvånas när det gäller Torkild Strandbergs syn på demokratin. Här har vi ännu ett exempel på maktens arrogans och brist på respekt för demokratiskt fattade beslut.
För den styrande Treklövern med Torkild Strandberg i spetsen framstår kommunfullmäktige allt oftare som en transportsträcka för att genomföra redan fattade beslut, poängterar Niklas Karlsson som också är kritisk till stadsdirektör Stefan Johanssons roll i processen.
Betydligt allvarligare är att stadens ledande tjänsteman visar en uppenbar brist på omdöme. En av hans viktigaste uppgifter är att garantera att regler och förordningar också efterlevs. Detta oavsett vilken politisk ledning kommunen som för tillfället har makten.

Stefan Olsson (SD) anser det anmärkningsvärt att någon medvetet frångår den policy som demokratin har skapat.
Vi får inte i vår iver att hasta fram, kringgå de regler som faktiskt finns, även om jag kan förstå tanken med att anlita ett konsultföretag som redan är insatta i frågan, det spar både tid och pengar. Men det är ingen ursäkt för att agera så respektlöst mot upphandlingspolicyn.
Jag instämmer inte i vad Torkild Strandberg säger, att det är motiverat att bryta mot upphandlingspolicyn för sina egna syftens skull, även om man menar väl, betonar Stefan Olsson.

Cecilia Mattsson (V) konstaterar att det finns en osalig tradition bland Landskronas makthavare som går ut på att de starka männen i Stadshuset är maktfullkomliga.
– Och det innebär att de egna reglerna, som de som handlar om upphandlingar, givetvis bara gäller för fotfolket. Vi väntar oss tyvärr inget annat av Landskronas egen påve.

Politikernas skriftliga kommentarer.

Man upphör aldrig att förvånas när det gäller Torkild Strandbergs syn på demokratin. Här har vi ännu ett exempel på maktens arrogans och brist på respekt för demokratiskt fattade beslut.
För den styrande Treklövern med Torkild Strandberg i spetsen framstår kommunfullmäktige allt oftare som en transportsträcka för att genomföra redan fattade beslut.
Ledstjärna för besluten tycks vara det gamla ordspråket ”själv är bäste dräng”.
Betydligt allvarligare är att stadens ledande tjänsteman visar en uppenbar brist på omdöme. En av stadsdirektör Stefan Johansson viktigaste uppgifter är att garantera att regler och förordningar också efterlevs. Detta oavsett vilken politisk ledning kommunen för tillfället har.
Så sent som i augusti förra året avslöjades stora brister i rutinerna kring stadens upphandlingar, nya rutiner skulle då tas fram, men än har inget hänt.
Stämmer uppgifterna i artikeln är det ett mycket allvarligt övertramp och jag skulle bli förvånad om kommunrevisionen inte tittar närmare på hur den här och andra upphandlingar skötts.
Niklas Karlsson (S)

Jag delar Torkilds bedömning att det var viktigt att använda sig av Fasticon i det här arbetet. Det hanteringen visar är framför allt att vår policy i kommunfullmäktige borde varit omarbetad för länge sedan, eftersom våra egna regler är hårdare än lagen och det har vi känt till ganska länge. Jag tycker att det är viktigt att alla ska följa fullmäktiges beslut.
Om inte så många tjänster i kommunledningen varit vakanta hade det här gissningsvis aldrig hänt, utan då hade man hunnit skriva om vår policy.
 Cecilia Brorsson (M)

Har inte varit med i processen med upphandlingen, har läst din artikel och utgår från densamma. Det är anmärkningsvärt att någon medvetet frångår den policy som demokratin har skapat. Vi får inte i vår iver att hasta fram, kringgå de regler som faktiskt finns, även om jag kan förstå tanken med att anlita ett konsultföretag som redan är insatta i frågan, det spar både tid och pengar. Men det är ingen ursäkt för att agera så respektlöst mot upphandlingspolicyn.
 Jag instämmer inte i vad Torkild Strandberg säger, att det är motiverat att bryta mot upphandlingspolicyn för sina egna syftens skull, även om man menar väl. Jag är också mycket förvånad att vår tf stadsdirektör medvetet bryter mot upphandlingspolicyn, det ser jag som mycket allvarligt. Upphandlingen kunde ha skett genom viktning där kunskap om problematiken och kännedom om Landskrona var 2 parametrar som viktades högt. 
 Att som Torkild Strandberg säga att upphandlingspolicyn inte fungerar i detta fallet är ett dåligt argument, som kommunalråd har du ett stort ansvar att inte bryta mot Landskrona stads tagna policys. Vi får kanske se över upphandlingspolicyn för att undvika liknande fall i framtiden.
Jag kan givetvis se fördelar med att återkommande använda sig av samma konsultföretag när uppdragen berör varandra, men då är det något som får ändras i Landskronas upphandlingspolicy först
Stefan Olsson (SD)

Det finns en osalig tradition bland Landskronas makthavare som går ut på att de starka männen i Stadshuset är maktfullkomliga. Och det innebär att de egna reglerna, t.ex de som handlar om upphandlingar, givetvis bara gäller för fotfolket. Vi väntar oss tyvärr inget annat av Landskronas egen påve.
Vi har påpekat i kommunfullmäktige att konsultuppdraget i fråga egentligen bara är ett förkläde för något annat. Torkild Strandberg och treklövern vet redan vad man vill: ett Landskrona med en annan befolkning. Somliga människor är inte välkomna alls här, andra ska drivas ut ur vissa stadsdelar.
Uppdraget till Fasticon fastslår sålunda att det råder ”obalans” på hyresmarknaden i Landskrona. Lösningen ska vara att riva hus, göra det omöjligt för ”mindre fint” folk att bo kvar på Öster. Det har ju framför allt folkpartisterna i stan tjatat om i åratal. En legokonsult ska nu klä folkpartistisk klasspolitik i fina ord.
Men det är ändå intressant att Torkild Strandberg verkar medveten om att fel har begåtts, men skyller på att Fasticon AB besitter ”specialkompetens”. Vi skulle vilja veta exakt vad den specialkompetensen består av. ”- Formellt sett är det i strid med gällande regler, men i praktiken är det motiverat i det här fallet eftersom Fasticon besitter den specialkompetens som efterfrågas, motiverar Torkild Strandberg beslutet att strunta i kommunens eget upphandlingsreglemente.”
Cecilia Mattsson (V)

Miljöpartiets Lilian Håkansson har valt att inte kommentera upphandlingen.

Läs mer:

  • Kommunala höjdare struntade i regelverk
  • Ord står mot ord om Österutredning
    – Göran Jingborgs påstående är ”oacceptabelt”
  • Oviss framtid för Landskronahem
    – Utförsäljning för halv miljard möjlig
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser