Annons

Försäkringskassan ville flytta – I stället lägger man ner

Försäkringskassan i Landskrona hade tillsammans med Skattemyndigheten och Pensionsmyndigheten planer på att flytta från Östgervångs Plan in i Videomix före detta lokaler på Eriksgatan 90. Detta blir dock inget av och mycket pekar nu istället mot att Försäkringskassan kommer att lägga ner sin verksamhet i Landskrona. Det är ett regeringsbeslut om besparingar på 300 miljoner kronor till Försäkringskassan som gjort att man troligtvis får stänga 100 servicekontor i landet innan 2013.
– Det var vi inte alls beredda på. Vi ville flytta till centrala Landskrona men detta är alltså nu lagt på is. Skulle riksdagen anta åtgärdsplanen så kommer den personliga servicen i Landskrona att upphöra, säger Gunnel Skarp, enhetschef för Försäkringskassan i Landskrona.
– Vi är mycket besvikna. Vi har fått mycket beröm för vårt arbete i Landskrona. Där bor många som behöver vår hjälp.
När en eventuell stängning kommer att äga rum vet inte enhetschefen.
– Vårt samarbetsavtal med Skattemyndigheten och Pensionsmyndigheten löper ut den 31 december i år. Men om vi hittar en lösning som sträcker sig längre in i framtiden kan jag inte säga idag.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser