Annons

Lyft för skola efter elevkritikNy rektor och större elevinflyttande

För en drygt en månad sen fick Landskrona praktiska gymnasium ta emot hård kritik från flera elever. Missnöjet riktade sig främst mot skolans organisation och bristen på lärare i flera ämnen men även mot undermåliga lokaler. Efter att en grupp tjejer vänt sig till Landskrona Direkt utlovade Anette Ellis, utbildningschef vid Baggium Utbildning AB, omedelbara kraftag. Något som också tycks ha skett. En ny rektor, Malin Celander, tillförordnades redan veckan efter artikeln publicerades. Och när vi nu åter besökter skolan i samband med en temadag för anti-mobbning har både lärare och elever en betydligt positivare inställning till sin arbetsplats.
– Malin är jättebra. Det märks att hon bryr sig och lyssnar på oss. Vi har dessutom fått lärare i religionskunskap, natur och matte, säger Ida Lång som läser första året på frisörprogrammet.
Än är dock eleverna inte helt nöjda. Det återstår fortfarande en hel del punkter som måste förbättras anser man.
Vi saknar fortfarande ett ordentligt schema. Vi får bara tillfälliga scheman som ändras hela tiden och våra lokaler är fortfarande för små och vi har för lite praktiskt arbete. Men det känns bättre nu, poängterar Stephanie Röhr som också läser frisörprogrammet.

På skolan har man även startat ett nytt projekt där eleverna själva ska vara med och utforma likabehandlingsplanen tillsammans med lärarna och elevhälsan för att motverka mobbning på skolan. Något som har bemöts positivt från både lärare och elever.
– Vi hade en anti-mobbning dag i mitten av februari, men vi kände att vi behövde ytterligare en dag för att motverka fördomar och mobbning på skolan. Den här gången har vi även elevhälsan på plats som för diskussioner i mindre grupper, säger idrottsläraren Monica Westerlund
Läraren är också medveten om att skolan tidigare har fått motta kritik från eleverna och uppger att hon själv har märkt av en klar förbättring den senaste tiden.
– Tidigare kunde det vara lite svårarbetat här på skolan men nu känns det som att många positiva förändringar har skett fortare än vad vi vågat hoppas på. Vi kommer även att hålla ett stort föräldramöte angående kritiken som riktats mot skolan.

Annons
 


Slavko Smitran från Elevhälsan håller i diskussionerna kring fördomar och mobbing med elever vid Landskrona praktiska gymnasium.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser