Annons

Campingen splittrar Treklövern

Inte helt oväntat var Treklövern oenig när miljönämnden behandlade frågan om bostäder på Campingen.
– Jag utgår från att länsstyrelsen gör tummen ner för förslaget med hänvisning till strandskyddet, annars skulle jag bli mycket besviken, förklarade nämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) som också föreslagit att den del av planarbetet som omfattar nuvarande campingens område ska avbrytas.
Men det tyckte inte de övriga två partierna i den styrande Treklövern.
Peter Thunholms (FP) föreslog en strykning av undantaget för campingen och med stöd av Sverigedemokraterna vann man omröstningen med minsta möjliga marginal, sex röster mot fem.
Enligt planförslaget skall en ny camping skapas i höjd med Lill-Olas, alltså norr om den nuvarande anläggningen.
Miljönämndens remissvar gällde planprogrammet för norra Borstahusen som omfattar underlaget för byggandet av omkring 1 100 bostäder.
Miljöpartiet hade redan när samarbetet med övriga partier i Treklövern deklarerades presenterat en avvikande mening vad gällde campingens framtid.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser