Annons

Första kvinnan på posten

Efter Nils, Albert, Gustav, Gunnar, Lars O, Olle och Göran kommer första kvinnan på posten som vd för allmännyttiga Landskronahem.
Vid stämman i april tillträder Helena Fremle som redan ingår i ledningsgruppen för Landskronahem med den något svårbegripliga titeln ”processägare boende”.
– Det var dags för en kvinna nu och varför gå över ån efter vatten när vi redan har en kompetent person inom företaget, motiverar ordförande Jac Nepérus (FP) det enhälliga beslutet att utse Helena Fremle till Göran Jingborgs efterträdare.
Hennes styrka är också de mjuka frågorna där hyresgästen ställs i centrum och det är centrala frågor för bolaget.
Förutom kompetensen ansåg styrelsen det också vara viktigt att få en person på posten som är insatt i de utmaningar som Landskronahem står inför.
– Vi har gjort upp en handlingsplan som sträcker sig fram till 2016 och den omfattar bland annat renoveringarna på väster, öster och i centrum, avslutar Jac Nepérus.
Helena Fremle arbetade inom Malmö kommun som chef inom vård och omsorg innan hon började på Landskronahem för sju år sedan.
Landskronahem såg dagens ljus mitt under brinnande världskrig, 1942 och fick sin förste vd, Nils Lundius 1956. Sedan dess har inte mindre än sju män innehaft posten som nu alltså går till den första kvinnan.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser