Annons

Debatt i fullmäktige om ”hemlig” utredningSituationen på Öster i centrum

”Hemlig” utredning eller inte om boendesituationen på Öster och framtiden för kommunala bostadsbolaget Landskronahem?
Den frågan hoppas oppositionsrådet Niklas Karlsson (S) få svar på av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) på kvällens fullmäktigemöte.
– Efter att jag lämnade in min interpellation började det hända saker, så det finns en del som talar för hemlighetsmakeri, poängterade Niklas Karlsson.
– Trams, kontrade Torkild Strandberg och hänvisade till beslut fattade i anslutning till rapporten om Landskronas vägval.
– Då beslutade vi att uppdra åt stadsledningskontoret att konkretisera ett projekt avseende strukturella åtgärder inom stadsdelen Öster och det är vad som sker. Vi verkställer fullmäktiges beslut och inget annat.

Men tittar man närmare på datumen för besluten så framkommer att Niklas Karlssons interpellation lämnades in den 3 februari, men först den 7 februari får fastighetskonsulterna Fasticon AB och dess grundare Lennart Andersson uppdraget att för 270 000 kronor utreda läget på Öster och i centrum.
Dessutom skall utredningen, som skall vara klar redan den 23 mars, föreslå åtgärder och beskriva för- och nackdelarna men en genomförandeorganisation som baseras på Landskronahem alternativt en annan aktör som får ta ansvaret.
Beställningen av uppdraget bekräftades av Torkild Strandberg och stadsdirektör Stefan Johansson den 14 februari.
– Ser man till dateringen så är det helt klart att kommunstyrelsen hölls utanför beslutet och det tycker jag tyder på nonchalans för demokratin, nog kunde man förvänta sig bättre information i en så här känslig fråga, konstaterar Niklas Karlsson och tillägger att det är än värre vad beträffar informationen till Landskronahems styrelse.
– Inte ett ljud har vi hört förrän jag ställde frågan, då fick vi snabbt träffa den föreslagna konsulten. Att hålla sin egen styrelse utanför informationen är inget annat än hemlighetsmakeri.

Annons
 

Nu är det inte bara ”hemliga” utredningar som skall debatteras vid kvällens möte. Börje Andersson (FP) ordförande i Stadsbyggnadsnämnden har fått inte mindre än tre interpellationer riktade till sig med anledning av olika uttalande han gjort.
Lars Wallstén (S) vill veta om Börje Anderson står fast vid åsikten att staden bör riva hus och genomföra en social rensning på Öster?
I de två andra interpellationerna riktas frågorna till Torkild Strandberg och även här handlar det om Börje Anderssons uttalande.

Fullmäktigemötet, som börjar kl 18, kan följas live via webb-TV på www.landskrona.se

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser