Annons

Beslut om saluhall till höstenMångkultur under ett tak målet

Ett förundersökningsprojekt i Landskrona arbetar för fullt för att se över möjligheterna att öppna en saluhall i Landskrona. Projektets ordförande Ulla Noring Lindahl hoppas kunna presentera ett positivt besked till hösten.
– Vi försöker skapa oss en helhetsbild över om det finns underlag och ekonomi för en saluhall, säger ordföranden.
På de vanligaste frågorna har hon dock inget svar att ge.
– De flesta undrar av naturliga skäl var en eventuell saluhall kommer att ligga samt när den skulle kunna öppna och svaret är att vi inte vet idag. Men det är klart att vi har egna tankar. En önskan hade varit att kunna öppna under Landskronas jubileumsår 2013.
Projektledare Christel Niss-Jacobson har funderingar på var en saluhall ska kunna ligga.
– Ett förslag kan vara gallerian men min personliga favorit är nog Tyghuset. Där finns parkering och dessutom plats både inom- och utomhus, säger Niss-Jacobson.

Ett uttalat mål är att i mesta möjliga mån inrikta sig på närproducerat och miljövänligt.
– Det som säljs ska om möjligt vara producerat i regionen. Dessutom kommer vi att arbeta för att saluföra ekologiska samt Fairtrademärkta produkter, säger Ulla Noring Lindahl.
Förundersökningsprojektet finansieras av EU-pengar, Landskrona stad samt Svalövs kommun.
– Det roliga var att Svalöv kontaktade oss och ville vara med. Anledningen var att de har så många producenter i kommunen som skulle gynnas av en saluhall i Landskrona, betonar Christel Niss-Jacobson.

Annons
 

Idén om en saluhall föddes av ordföranden 2008 då hon jobbade på Dammhagskolan och var med att arrangera en aktivitetsdag på skolgården.
– Jag upptäckte hur mycket härligt det fanns att erbjuda inom mat och kultur och då väcktes tanken om en saluhall där alla kan mötas för att knyta ihop olika kulturer under samma tak. Det var startskottet för Intresseföreningen för Saluhall i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser