Annons

Interpellation om hemliga utredningar

Har kommunledningen beställt hemliga utredningar om boendesituationen på Öster och framtiden för kommunala bostadsbolaget Landskronahem? Den frågan ställer oppositionsrådet Niklas Karlsson (S) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).
– Jag har fått den här informationen från trovärdiga källor och vill därför veta om det ligger någon sanning i uppgifterna, förklarar Niklas Karlsson men Torkild Strandberg avfärdar del hela som trams.
– När fullmäktige antog planen för vägval Landskrona så beslutade man också att uppdra åt stadsledningskontoret att konkretisera ett projekt avseende strukturella åtgärder inom stadsdelen Öster och det är vad som sker. Vi verkställer fullmäktiges beslut och inget annat, påpekar Torkild Strandberg.
– I uppdraget ingår dessutom att tydliggöra såväl stadens som Landskronahems roll och medverkan i projektet.

Niklas Karlsson skriver att han, trots att han sitter i såväl kommunstyrelsen som i Landskronahems styrelse inte vid något möte eller sammanträde varit med att fatta ett utredningsbeslut.
– Jag har inte fått någon som helst information och det är väl det minsta man kan begära i viktiga frågor som de här, menar han och efterlyser vem som fått uppdraget, vilka direktiven är och vilket uppdrag har konsulten fått.
– Finns det fler dolda direktiv till konsulter eller kommunala tjänstemän som undanhålls oppositionen och offentligheten, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser