Annons

Omsorgen gjorde nästan 17 miljoner plus

Omsorgsförvaltningen har vänt på siffrorna och kan för 2010 räkna in 16,7 miljoner plus på kontot.
– Nu återstår och se hur mycket vi får behålla, säger nämndens ordförande Hans Raita (M).
De nästan 17 miljonerna kronor stora överskottet härrör enligt politikern från en rad ”lyckliga omständigheter”.
Största delen, cirka sju miljoner, beror på att färre hemtjänsttimmar än budgeterat använts. Folk är friskare. Men samtidigt konstaterar vi att alla verksamheter bidragit, poängterar Hans Raita.

– Förvaltningen avsatte en stor summa för vad man misstänkte skulle bli dyr process mot sjuksköterskorna som avskedades i samband med den omtalade medicinhanteringen, förklarar han vidare och där hela processen avslutades med en förlikning.

Annons
 

Omsorgsnämnden gjorde 2008 en förlust på 12 miljoner kronor och då prognoserna året därpå pekade på nya underskott valde en oenig nämnd att lägga ner såväl resursteamet som det palliativa teamet. I socialdemokraternas så kallade skuggbudget senast ville man återinföra det palliativa teamet för vård i livets slutskede och återskapa demensteamet samt utöka antalet så kallade trygghetsplatser med åtta nya platser.
– Siffrorna är alldeles färska och vi har inte hunnit diskutera i partiet vad överskottet ska kunna tänkas användas till, säger Alinda Zimmander (S), vice ordförande i nämnden men utesluter inte att palliativa teamet kan komma tillbaka.
– Jag har egentligen inget att erinra emot detta men det som talar emot är att all personal nu utbildas i palliativ vård, säger Hans Raita.
Det höga överskottet är inte heller något som föranleder eller skyndar på privatiseringar av verksamheterna.
– Nej, snarare tvärtom. Här visar kommunen att man kan hantera budgeten och bedriva lovordad stöd och omsorg, avslutar Alinda Zimmander.
Omsorgsförvaltningens budget är på totalt 540 miljoner kronor.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser