Annons

Miljoner i löneökningar

För att behålla sina de kommunanställda samt locka nya medarbetare har de styrande beslutat att satsa på löneökningar utöver de som bestäms centralt. Framför allt kommer man att satsa på områdena skola, sysselsättning och trygghet. Dessutom vill man se över löneskillnader mellan könen.
– Dels vill vi åtgärda vissa osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper, dels gör vi en stor satsning på drygt 6,1 miljoner kronor på två yrkesgrupper. Dessa finns inom de politiskt prioriterade områdena skola, sysselsättning och trygghet, nämligen pedagogisk personal och socionomgruppen, säger Stina Hyltmark (FP), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.
Det kommer även finnas pengar att tjäna om man visar framfötterna.
– Vi kommer särskilt öka lönen för de lärare och rektorer som särskilt bidrar till ökad måluppfyllelse. Lönespännvidden ska öka, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen och Lisa Flinth (FP), ordförande i utbildningsnämnden håller med.
– Landskrona satsar på att förbättra skolans resultat. Bra lärare och rektorer ska ha bra lön, säger hon.
Även stadens socionomer kan räkna med lönelyft utöver de centrala.
Arbetet med att bryta utanförskapet är en prioriterad fråga och våra socionomer är mycket viktiga i det arbetet. Jag är glad över att vi kan satsa extra på att höja just deras löner, det är viktigt både för att få behålla kompetenta medarbetare och för att kunna nyrekrytera, säger Mattias Adolfsson, ordförande i individ- och familjenämnden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser