Annons

14,4 miljoner kronor till Räddningstjänster

Räddningstjänsten i Landskrona har tillsammans med Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsterna i Skåne Nordväst fått två projekt beviljade av ESF – Europeiska Socialfonden, dels en omfattande lärlingsutbildning för 9,5 miljoner kronor, dels ett projekt för tillämpad jämställdhet som uppgår till 4,9 miljoner kronor.
Lärlingsutbildningen är på tio månader och riktar sig till ungdomar med flerspråkig och mångkulturell kompetens mellan 20 och 24 år. Dessutom är ungdomar med funktionshinder en målgrupp. Projektperioden gäller från och med den 1 april i år till och med december 2012.
Huvudämnet för projektet Tillämpad jämställdhet är jämställdhetsintegrering. Projektet ska stärka en redan påbörjad jämställdhetsintegrering och bidra till att utveckla räddningstjänstens värderingar för en hållbar och attraktiv organisation för kvinnor och män.
Vi tror att tryggheten och säkerheten ökar för befolkningen genom att tillämpa jämställdhet i räddningstjänsten service, sa projektledare Gunilla Jansson i samband med att man i maj förra året fick 1,5 miljoner kronor från Sveriges Kommuner och Landsting för att undersöka och utveckla en jämställd medborgarservice i Skånes kommuner. Projektperioden för Tillämpad jämställdhet startar den 1 mars i år och pågår till och med februari 2013.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser