Annons

Lugn start i riksdagen

Sverigedemokraten Carina Herrstedt, som representerar Sörmland i riksdagen, är den politiker, som varit minst aktiv bland länets företrädare.
Det visar en genomgång som tidningen Sörmlandsbygden har gjort av de politiska förslag, som lagts under hösten.
Carina Herrstedt har inte lagt en enda egen motion, men satt sitt namn under en partimotion med rubriken ”Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen”.
Vid ett tillfälle har Carina Herrstedt deltagit i en debatt i kammaren, det var när civilutskottets betänkande om ”Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik” diskuterades.
Vi menar att regeringen bör se över möjligheten att riva bostadsområden som annars kan liknas vid getton och som skulle tjäna på att rivas och ersättas med exempelvis nya energisnåla bostadsområden, sa Carina Herrstedt bland annat.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser