Annons

Problem med mycket vatten på vägarna

Trafikverket räknar med fortsatt problem med mycket vatten på vägarna i Skåne det närmaste dygnet. Trafikanter uppmanas att köra mycket lugnt genom vattensamlingar och vara extra uppmärksam vid viadukter och låga punkter.

SMHI har utfärdat en klass 2 varning för mycket höga vattenflöden det närmaste dygnet.
Det kan nu snabbt komma stora vattensamlingar på vägarna och marken är mättad. Vi uppmanar trafikanter att vara extra uppmärksamma och köra försiktigt genom vattensamlingar, säger Annika Canaki, Trafikverkets driftchef för vägarna i Region Syd.

Annons
 

Trafikverket besiktigar kontinuerligt vägarna och i områden med mycket vatten sätts varningsskyltar upp. På vissa vägar pumpas även vattnet bort. Under måndagen har ett 10-tal vägar i Skåne varit avstängda och det har varit problem på ett 50-tal vägar på grund av översvämning.


Även ut mot Billeberga-hållet finns det stora vattensamlingar. Foto. Sofie Turesson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser