Annons

Snön och halkan gräver stora hål i den kommunala plånboken Saltbrist tvingar kommunen omprioritera Saltet är slut. Nu blir det till att halkbekämpa med sand och grus för Öystein Sandblåst.

Snön faller och vi med den, sjöng Ulf Lundell och Agnetha Fältskog på sent 70-tal. Något som i högsta grad gäller även denna vinter där man i Landskrona spräckt snöröjningsbudgeten i takt med att saltlagret tömts. 1,7 miljon kronor fanns budgeterat för 2010 för att hålla gator och allmänna platser rena från snö. Pengar som var slut redan under vårvintern.
– Slutsumman har jag inte men vi landar på över 4 miljoner. Och i år har det börjat lika illa, säger Claes-Göran Jagenroth avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Budgeten balanseras med barmarksunderhållet.
– Snöröjningen och halkbekämpningen måste fungera och vädret är det inte så mycket att göra åt. En del asfaltering kan komma att bli lidande men jag förmodar att vi kommer att äska tillägg.
– Vintervägröjning påbörjade vi redan den 19 november i samband med första snöfallet och vintern har därefter haft ett drygt förlopp,
konstaterar Claes-Göran Jagenroth som nu tvingas till omprioriteringar när det gäller halkbekämpningen.
– Det råder brist på salt i hela landet. Vi lyckades få loss en fullastad lastbil i veckan men nu tycks det vara stopp.

Annons
 

Claes-Göran Jagenroth vill rikta en påminnelse till kommunens alla fastighetsägare att man har ansvar för att inom område, som enligt detaljplan är redovisat som kvartersmark, sköta halkbekämpning och snöröjning.
– De allra flesta gör detta mycket bra. Men det förekommer, kanske främst vid en del hyreshus, att skopan varit i marken, för att sedan lyftas vid nästa hus som inte är ens eget och åter i marken vid nästa. Här hade man önskat att ägarna hade pratat med varandra. Det går att göra allt bättre till samma kostnad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser