Annons

Lägerplatsen: Länsstyrelsen avslår överklagande

Länsstyrelsen avvisar överklagandet av byggandet av fyra flerfamiljhus på Lägerplatsen intill Exercisfältet.
Allt sedan planerna på fyra punkthus för så kallat 55+ boende presenterades har protesterna avlöst varandra.
Frågan har också splittrat de politiska partierna. När fullmäktige röstade om detaljplanen i september blev röstsiffrorna 29-20 efter det att Socialdemokraterna och Vänstern röstat emot.
När beslutet väl var fattat så fick länsstyrelsen ta emot en mängd överklaganden som nu alltså avslås med olika motiveringar.
Länsstyrelsen kan enligt Plan- och bygglagen pröva kommunens beslut på olika grunder, bland annat om det finns ett riksintresse eller om miljöbalken inte följs. Men någon sådan prövning ansåg länsstyrelsen inte skulle göras.
Vidare görs bedömningen att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen för området.
Länsstyrelsen konstaterar visserligen att de nya bostadshusen innebär en förändring för närmiljön för de klagande. Men planen innebär inte sådana olägenheter att den inte kan godtas.
Möjlighet finns att överklaga till Regeringen och troligast är också att så kommer att ske.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser