Annons

Sänkta gymnasiebetyg

Skolverket statistik över gymnasiebetygen 2010 visar att genomsnittbetyget för gymnasieförbundets elever blivit aningen sämre jämfört med förra året.
Totalt sett sjönk genomsnittbetyget från 12,7 poäng i snitt mot 13,0 poäng i fjol. Men av tolv gymnasieprogram hade fem program förbättrat snittbetygen jämfört med 2009. Detta gällde naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, elprogrammet och handelsprogrammet.
Tre program hade ej jämförelser mellan åren eftersom antalet elever var färre än tio per klass.
För fyra program var snittbetygen lägre än 2009. Detta gällde barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet samt omvårdnadsprogrammet.
Mest glädjande i statistiken är att vi har fyra program som ligger över riksgenomsnittet för motsvarande program. Detta gäller medieprogrammet, elprogrammet, handelsprogrammet samt barn – och fritidsprogrammet, påpekar utbildningsdirektör Tomas Johansson.
Skolverket räknar genomsnittsbetyg för de elever som lämnade gymnasieskolan i somras. 10p för godkänt betyg, 15 p för väl godkänt och 20 p för mycket väl godkänt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser