Annons

Skönstaxeras för miljoninkomst

Skatteverket har upptaxerat en kvinna, 34 år, från Landskrona med 850 000 kronor för taxeringsåret 2009.
Kvinnan var vd för ett företag i byggbranschen som gick i konkurs 2008.
Enligt information som Skatteverket inhämtade från kvinnans bank upptäcktes insättningar under 2008 på sammanlagt 850 178 kr. Strax efter att insättningarna gjorts gick företaget i konkurs.
Skatteverket har begärt en förklaring från kvinnan på varför hon anser att beloppet inte ska beskattas. Men trots förlängd svarstid har inget svar inkommit.
Därför gör Skatteverket bedömningen att beloppet avser ersättning för utfört arbete.
Kvinnan skönstaxeras därför och inkomsten för 2008 räknas upp till totalt 1 145 607 kronor.
Dessutom får kvinnan betala ett skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöper på underlaget.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser