Annons

Sämst i Sverige på ny vindkraft 

Inte mindre än 203 av landets 290 kommuner har fått statliga bidrag för att planera för en utbyggnad av vindkraften. Landskrona finns inte med bland dessa och det placerar, enligt vindkraftbolaget O2, Landskrona på delad sista plats bland Sveriges 290 kommuner. – Det är bra att kommunerna planerar för vindkraft, men det helt avgörande är att de tillåter vindkraft i områden där det blåser mycket, säger Linda Magnusson på O2. Regeringen har nu avsatt ytterligare 20 miljoner kronor till lokal planering för vindkraftutbyggnaden. Och kanske kan Landskrona komma med på ett hörn den här gången när miljonerna skall fördelas. Strax före valet i höst presenterade Treklövern förslaget att etablera ett havsbaserat verk på Skabbrevet strax intill Gipsön. – Målsättningen är att skapa underlag för en vindkraftspark vars produktion årligen motsvarar Landskronabornas konsumtion av el, berättade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP). – Enligt de uppgifter jag fått handlar det om 96 000 megawattimmar och för detta skulle det behövas 15 till 20 moderna verk. Planerna fanns med redan i förslaget till översiktsplan som nu omarbetas efter kritik från bland annat länsstyrelsen. I planen konstateras att området ligger inom riksintresset för kustzon, men en etablering av vindkraftverk bedöms vara möjlig här. Cirka 200 kommuner och länsstyrelser har fått beviljade medel för planeringsinsatser. Enligt det 50-tal slutredovisningar som hittills kommit in till Boverket finns det redan nu planmässiga förutsättningar för 44 TWh vindkraftel per år i Sverige. – Detta visar att vindkraften kan tiodubblas, men helt avgörande för kostnaderna är att vindkraften får byggas ut i bra vindlägen, avslutar Linda Magnusson. Fakta Sydkraft Vind, nu Eon Vind, bildades 1996 i samband med starten av de tolv vindkraftverken på Gipsön. Verken hade då en produktionskapacitet på 600 kilowatt vardera. Landskrona var något av vaggan för Eon Vinds etablering av vindkraft på land i Sverige. Det första av bolagets nu 16 vindkraftverk byggdes 1995 av kommunala Tekniska verken. Året därpå byggdes tolv verk på Gipsön och samtidigt etablerades Sydkraft Vind, nu Eon Vind. De första verken revs 2008 och ersattes av två nya, betydligt större. De gamla var runt 50 meter höga, dagens verk har en totalhöjd på 125 meter och rotorbladen mäter hela 90 meter i diameter. Tillsammans med de tolv vindkraftverk på Gipsön producerar dagens verk värme för 2 500 villor. Blir planerna på en ny vinkraftspark verklighet så kommer effekten där att bli betydligt högre och klara hela stadens behov av el.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser