Annons

Region Skåne fick rätt mot Örtegren (S)

Tingsrätten i Kristianstad har dömt region- och kommunpolitikern Eva Örtegren (S) att betala rättegångskostnader på drygt 75000 kronor efter att man bedömt att hon tagit emot ersättning för förlorad arbetsinkomst från Region Skåne utan att vara berättigad till det. Nu återstår det att se om Örtegren kommer att överklaga till hovrätten samt hur Landskrona stad agerar gällande deras krav på återbetalning på 134000 kronor. Bakgrunden är den att Region Skåne höll inne ersättning till Örtegren för 2008 och början av 2009 som kompensation för den ersättning hon fått för 2005 och 2006. Örtegren ansåg dock att hon handlat i god tro och stämde Region Skåne, ett mål som nu ogillats. Därför får hon alltså inte tillbaka de pengar Region Skåne hållit inne samt att hon får betala rättegångskostnaderna på 75090 kronor. Vad gäller ersättningen på 134000 som Landskrona kommun betalat ut och krävt få tillbaka utan framgång, så är det troligt att man nu kommer att göra nya försök. – Jag kommer att läsa domen och ta upp den med vår arvordeskommitté efter helgerna, säger Stefan Johansson, tf stadsdirektör i Landskrona. – Hur vi agerar om Eva överklagar vet jag inte idag. Men tingsrättens dom är klart vägledande. Dessutom har vi gjort en revision tidigare som visar att hon fått ersättning på felaktiga grunder. Ett eventuellt överklagande till hovrätten måste Eva Örtegren ha lämnat in den 12 januari. Landskrona Direkt har försökt nå henne för en kommentar utan att lyckas. Socialdemokraternas kommunalråd Niklas Karlsson vill inte spekulera i vad tingsrättens dom kommer att innebära rent politiskt för Örtegren. – Hon mår naturligtvis inte bra efter detta men mer kan jag inte säga. Jag har inte talat med henne ännu och jag har inte heller läst domen, säger Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser