Annons

Klart med byggare av Venterminal

Upphandling av en ny Venterminal är nu klar. Uppdraget att bygga en ny terminal inklusive servicebyggnad för Ventrafiken gick till NCC Constructing Sverige AB. Arbetena kommer påbörjas efter årsskiftet och beräknas pågå under större delen av 2011. Servicebyggnaden kommer att byggas på den plats där den tillfälliga terminalbyggnaden är idag och kommer därför att byggas först år 2012. Entreprenadsumman är cirka 18 miljoner kronor. I området kommer också att skapas ytterligare parkeringsplatser kring Kolgatan och Bangårdsgatan inför sommarsäsongen 2011.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser