Annons

Citadellet – något att vara stolt över

Gunilla Svensson är den fjärde i raden av slottsarkitekter på Citadellet och hon blir för varje år mer förtjust i ”sitt” Citadell, dit hennes föräldrar ofta tog henne som barn. – Det är en vacker plats vid en vacker stad vid Öresund. Och det är spännande att få levandegöra det som är svenska folkets egendom, för att människor ska förstå sin historia. – Landskrona är dessutom en stad som inte haft det så lätt under de senaste decennierna. Citadellet är något som landskronaborna kan vara stolta över och som ger turistintäkter. Statens fastighetsverk förvaltar flera av Sveriges mest välkända och värdefulla byggnader och miljöer. Det är fastigheter som räknas till vårt nationella kulturarv och som har mycket stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. För de mest krävande miljöerna har Statens fastighetsverk sedan länge utnyttjat möjligheten att utse en slottsarkitekt, detta för att långsiktigt säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen. Två av dessa utvalda miljöer är Landskrona Citadell och ön Gråen, för vilka Gunilla Svensson är ansvarig arkitekt. – Landskrona Citadell är ett oerhört vacker och fascinerande plats. Jag gläder mig varje gång jag kommer dit. Trots sitt centrala läge i Landskrona är Citadellet till många delar outnyttjat. Tillsammans med Statens fastighetsverk tittar jag bl a på hur vi, med det kulturhistoriska värdet i behåll, kan göra den här platsen mer attraktiv och användbar, betonar Gunilla Svensson som aldrig ångrat att hon svarade på den anbudsförfrågan som Statens fastighetsverk lade ut för fem år sedan. – Uppdraget som slottsarkitekt är lika komplext som intressant. Du måste ha förmåga att se såväl detaljer som helhet för att utveckla anläggningen på bästa sätt. Vid sidan av underhåll och restaurering är utveckling av nya och befintliga funktioner mina viktigaste uppgifter, berättar Gunilla Svensson som bedriver sitt uppdrag i nära samarbete med Statens fastighetsverk och dess förvaltare men också med kommunen, turistnäringen och nuvarande hyresgäster. – Jag och Maria Nordh, SFV:s förvaltare, har en kontinuerlig dialog om vad som ska göras och hur vi ska prioritera. Tillsammans arbetar vi mycket med fastighetsutveckling, hur vi ska agera för att öka attraktiviteten, både för nya hyresgäster och framtida besökare. Citadellet och dess omgivningar är en kulturskatt som förtjänar att vara välbesökt, det är vi överens om, avslutar Gunilla Svensson. Bildtext Fängelsetornet från 1860 är helt orört och är enligt Gunilla Svensson ett suggestivt, informativt, spännande och skrämmande rum.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser