Annons

Bro över motorvägen påbörjad

På måndagen togs det första spadtaget för bygget av gång- och cykelbron över E6:an i höjd med Pilkingtons fabrik i Landskrona. Gång- och cykelbron kommer när den står klar i september 2011 att binda samman industriområdena Kronan i öster och Örja i väster. Målet är att erbjuda en trygg och säker passage över E6 för fotgängare och cyklister samt ett alternativ till de korta bilresorna, vilket gagnar både miljön i stort och hälsan för den enskilde. Inte minst de boende i Asmundtorp har efterlyst denna möjlighet. Entreprenör är NCC Construction Sverige AB. Gång- och cykelbron utförs i stål med ett mittstöd i betong i väg E6 mittremsa.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser