Annons

Amerikanskt företag köper Haldex Traction

Styrelsen för Haldex har beslutat sälja Traction Systems Division med en enhet i Landskrona till det amerikanska företaget BorgWarner. Priset uppgår till knappt 1,5 miljarder kronor. Om det kommer att innebära förändringar för anläggningne i Landskrona är oklart.
– Det kan jag inte svara på men jag är övertygad om att det kommer att vara positivt för Landskrona, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef för Haldexkoncernen.
– BorgWarner är en global underleverantör till fordonsindustrin och har de flesta privatbiltillverkarna som kunder.

Den 16 juli i år aviserade Haldex planerna på en omorganisation av bolagets divisioner till tre separata börsnoterade bolag. Styrelsen för bedömer att försäljningen av Traction Systems Division medför högre värde för aktieägarna jämfört med den tidigare föreslagna börsnoteringen.
– Efter offentliggörandet av vår omorganisation visade ett antal potentiella köpare stort intresse för Traction. Processen har utmynnat i denna transaktion, som vi anser ger högsta möjliga värde till Haldex aktieägare. Köpeskillingen, motsvarande nästan 14 gånger historiskt resultat, speglar kvaliteten på Tractions verksamhet samt den framtida intjäningsförmågan med den nya ägaren, säger Joakim Olsson.

Annons
 

Affären kommer att genomföras under första kvartalet av 2011 och den anställda i Landskrona behöver inte oroa sig för sina jobb, i alla fall inte i inledningsskedet.
– Vår intention är att göra två starka företag till ett stort. Det betyder att vi i nuläget kommer att fortsätta att köra för fullt i Landsksrona. Sen vet man ju aldrig hur det ser ut i framtiden, säger Erika Nielsen på BorgWarner på telefon från USA.

FAKTA: Traction Systems
Traction Systems är en ledande aktör på marknaden för samtliga fyrhjulsdrivna system för personbilar. Bland kunderna finns Volkswagen (inklusive Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bugatti), Volvo, Land Rover och GM. Produktionsanläggningar finns i Landskrona (Sverige), Irapauto (Mexiko) och Szentlörinckata (Ungern). Per den 30 september 2010 hade Traction 329 anställda. Under de första nio månaderna under 2010 uppgick Traction Systems försäljning till 909 MSEK och rörelseresultatet till 87 MSEK. För de tolv månaderna fram till 30 september 2010, uppgick försäljningen till 1 158 MSEK och rörelseresultatet till 104 MSEK.

FAKTA BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) är en ledande aktör inom högteknologiska komponenter och system för driveline-system för fordon över hela världen. BorgWarner har cirka 16 000 anställda världen över. Företaget har produktionsanläggningar och tekniska anläggningar på 60 orter i 18 olika länder. Bland kunderna finns Volkswagen / Audi, Ford, Toyota, Renault / Nissan, General Motors, Hyundai / Kia, Daimler, Chrysler, Fiat, BMW, Honda, Deere & Company, PSA, och MAN.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser