Annons

Miljöpengar i retur

Kommunen skall betala tillbaka närmare 5,3 miljoner kronor till staten, pengar som man fått för mycket i klimatinvesteringsbidrag.
Kommunen beviljades i maj 2006 totalt närmare 15 miljoner kronor i bidrag för klimatsatsningar. Totalt betalade staten ut drygt elva miljoner av det beviljade bidraget.
En sammanställning av de genomförda åtgärderna ger vid handen att kommunen senast i mars nästa år skall ha betalt tillbaka drygt fem miljoner kronor.

Av de tänkta 14 miljonerna i bidrag är det huvudsakligen satsningen på så kallade passivhus som misslyckats, här hade kommunen räknat med ett bidrag på hela 5,7 miljoner kronor. Den summan blev nu noll.
Dessutom fick satsningen på inköpen av gasfordon mindre genomslag än beräknat och anslaget minskades med drygt två miljoner kronor.
Vidare fick inte transportsamordnare för företag önskat genomslag, anslaget reducerades med en knapp miljon kronor.
Totalt fick kommunen drygt 5,9 miljoner i bidrag för klimatåtgärderna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser