Annons

Kulturhus behöver upprustas

Hvens Kulturförening har lämnat in en ansökan till kommunen om ett bidrag på 590.000 kronor för ombyggnad av Vens Kulturhus. Föreningen menar att medel behövs för allmän upprustning och tillgänglighetsanpassning av lokalerna. Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet för kulturella ändamål på Ven, innan beslut i frågan kan tas. Föreningen har även gjort en ansökan hos Boverket.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser