Annons

Ovissheten stor om ny KS-ordförande Turbulens inom Treklövern

Turbulensen inom den styrande Treklövern innebär att valet av ny ordförande i kommunstyrelsen inte är avgjort på förhand, även om Folkpartiet är klara med nomineringarna och föreslår omval av Torkild Strandberg (FP). Men huvudpersonen själv, som också blev invald i riksdagen, väljer att avvakta omröstningen i fullmäktige innan han tar ställning till om han skall fortsätta som riksdagsman eller ej.
– Det skulle vara dumt av mig att avsäga mig posten innan jag vet hur omröstningen går, förklarade han i samband med senaste fullmäktigemötet och skissade då på ett scenario där lotten skulle kan komma att fälla avgörandet.

Skulle Torkild Strandberg förlora omröstningen finns det en hel del som talar för att han väljer riksdagen före kommunfullmäktige.
– Det räcker med att en av Treklöverns kandidater röstar på en annan kandidat för att lotten skall fälla avgörandet, betonade Torkild Strandberg och i första hand tänkte han då på Marko Huttunen (M) som placerats i kylskåpet av sina partivänner inom moderaterna.
– Hur jag kommer att rösta får vi se då, konstaterade Marko Huttunen med glimten i ögat och noterbart är att han vid omröstningen gällande nya ordförande i fullmäktige följde partilinjen och la sin röst på Lennart Söderberg.
– Men det fick jag inget tack för.

Annons
 

Nu har bilden komplicerats ytterligare efter Mats Wilhelmssons avhopp från sina uppdrag, plötsligt finns två osäkra röster inom Treklövern. Läget mellan blocken i fullmäktige är 22 mandat för Treklövern, 20 för S och V medan Sverigedemokraterna har nio mandat. När Lennart Söderberg valdes till ordförande i kommunfullmäktige valde SD att lägga ner sina röster medan Socialdemokraterna överraskade med att lansera en egen kandidat. Samma sak kan hända igen.
– Vi har inte tagit ställning i frågan än, berättade Niklas Karlsson (S) och om SD skall fortsätta att förhålla sig neutrala eller aktivt stödja en kandidat är också oklart.
– Vi har inte diskuterat frågan, så vi får se, förklarade Stefan Olsson och öppnar därmed för en dramatisk omröstning när kommunstyrelsens ordförande för de kommande fyra åren skall väljas. Personvalet kan avgöras genom sluten omröstning och vid lika röstetal är det lotten som avgör.

Fakta
Vid kommunfullmäktiges möte den 14 december skall val ske till ledamöter av nämnder och styrelser för de kommande fyra åren.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser