Annons

Frågor om Utvecklingsrådet

Vad har konsulterna i Utvecklingsrådet kommit fram till?
Den frågan vill Bo Frid (S) gärna ha svar på och han har därför interpellerat kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) i ärendet.
Det var i början av året som kommunfullmäktige beslutade anslå 500 000 kronor att nyttja för ett Utvecklingsråd bestående av Karin Rudebeck, Leif Edvinsson, Börje Andersson, Jan Sturesson och Allan Karlsson.
– Under de kommande åren måste Landskrona stad formulera en strategi för hur vi rustar vår stad för den nya omgivning vi befinner oss i. Jag är övertygad om att denna grupp av kompetenta människor kommer att kunna hjälpa oss en bra bit på väg in i framtiden, poängterade Torkild Strandberg när beslutet fattades.
Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern var kritiska mot rådet och påpekade bland annat att det saknades redovisningsskyldighet för hur den halva miljonen skulle disponeras.
I interpellationen påpekar Bo Frid att ”som skattebetalare är det rimligt att få någon form av redovisning för deras arbete”.
Och Bo Frid vill veta om konsulterna kommit fram till något och i så fall vad?
Han vill också veta hur den halva miljon som anslagits för rådets verksamhet använts.
Några svar på sina frågor fick Bo Fridh inte vid gårdagens fullmäktigemöte utan han får vänta till nästa möte i Rådhuset den 14 december.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser