Annons

Utsläppsinfo på nätet

Internets betydelse för överföring av information ökar ständigt och på Miljöförvaltningen var man tidigt ute med att nyttja nätet.
– En av våra viktigaste uppgifter är att informera medborgarna och där är nätet en utmärkt kanal, anser miljöchef Högni Hansson och berättar samtidigt om en av de senaste satsningarna.
– Det är Naturvårdsverket har upprättat en databas med information om utsläpp från industrier i hela landet och här kan alla som är intresserade hämta information om utsläppen i Landskrona.

Ett problem i dag kan vara att hitta alla information som finns på nätet, men för att kommuninvånarna lätt skall hitta länken till Naturvårdsverkets databas finns en länken på Landskrona kommunens hemsida. Totalt omfattar databasen omkring 1000 företag med en eller flera miljöfarliga verksamheter och av dessa finns ett tiotal i Landskrona.
Siffrorna som visas är offentliga och finns i den miljörapport som varje företag ska lämna till sin tillsynsmyndighet en gång per år.
Syftet med registret är att uppfylla kraven i Århuskonventionen, att tillgängliggöra information om utsläpp till miljön på ett enkelt sätt. Mer information finns på http://utslappisiffror.naturvardsverket.se.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser