Annons

500-1000 kronor för en vigsel

Antalet borgerliga vigslar har ökat de senaste åren i Landskrona, under 2009 vigdes 141 par. I 62 av de vigslar som förrättades 2009 var en eller båda mantalsskrivna utanför Landskrona. Kommunstyrelsen har nu föreslagit kommunfullmäktige att bland annat besluta att stadens borgerliga vigselförrättare ska få ett arvode som motsvarar det som utbetalas av länsstyrelsen. Vidare föreslås att en avgift för borgerlig vigsel tas ut från och med den 1 januari 2011. För personer där en eller båda är mantalsskrivna i Landskrona 500 kronor, då ingen av parterna är mantalsskrivna 1000 kronor. Avgiften ska vara betald senast en vecka före vigsel.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser