Annons

Socialstyrelsen nöjd med utvecklingsarbete

I december 2009 riktade Socialstyrelsen kritik mot Vuxenförvaltningens kompetenshöjande verksamhet och mot dokumentationen kring försörjningsstöd. Vuxenförvaltningen har därför genomfört ett stort utvecklingsarbete under året inom området.
– Vi har organiserat om verksamheten, vilket både lett till en ökad tillgänglighet för allmänheten och till tydligare och mer renodlade yrkesroller inom organisationen, säger Carina Jording, enhetschef på enheten för försörjningsstöd. Via en öppen servicemottagning kan den sökande komma i direktkontakt med en socionom alla vardagar i veckan.
Vuxenförvaltningen har också utvecklat nya samverkansformer med arbetsförmedlingen. Inom den närmaste tiden kommer nya dokumentationsrutiner börja införas.
Under hösten 2010 har Socialstyrelsen vid två inspektionstillfällen tagit del av Vuxenförvaltningens utvecklingsarbete. I sitt tillsynsbeslut den 4 november förklarade de sig nöjda med de åtgärder som genomförts.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser