Annons

Säbyholms Montessori bjuder in till Öppet HusPlanerar för en utvidgning

I morgon, lördag, klockan 10-12 är alla intresserade välkomna till Säbyholm för att se åk 6-9. Elever och lärare finns på plats för att beskriva och visa upp verksamheten.
– Det är första läsåret som skolan är komplett från förskoleklass till skolår 9, berättar skolans rektor Monica Thalin.
Verksamheten bygger på Maria Montessoris pedagogik med ledorden: Frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende.
– I skolarbetet har vi som utgångspunkt: Eleven i centrum. Detta innebär bland annat att mentorerna och respektive elev lägger upp utvecklingsplan tillsamans inför skolarbetet, som sker flexibelt. Arbetet med att utveckla människosyn, kunskapssyn och framtidssyn står i fokus, säger Monica Thalin och fortsätter.
– Verksamheten bedrivs på Säbyholms säteri i en fantastisk kultur- och naturmiljö. Läsåret 2011/12 flyttar Säbyholms Montessori åk 4-9 in i det renoverade häststallet, i fullkomligt unika skollokaler skräddarsydda för vår verksamhet
Säbyholms Montessori har hos Barn och utbildningsnämnden ansökt om ett utvidgat elevantal. Något nämnden vid sitt senaste möte inte såg några hinder för. Det innebär att skolan framöver kan ta in upp till 30 elever per årgång, motsvarande max 300 elever. I dag har man 20 elever per årgång.
– Detta av flera olika skäl. Främst för att kunna erbjuda valmöjligheter till exempel inom språkval/elevens val. Detta kräver en viss dimension på elevvolymen, trots att Montessoripedagogiken är åldersblandad, förklar Monica Thalin.
– Vidare garanterar det en kontinuitet i montessoripedagogisk skolgång. Har vi ca trettio per årgång kan vi dels ta in våra egna förskolebarn i förskoleklassen och ändå ta emot andra landskronaelever, som önskar denna typ av skolgång. Därutöver ta emot inflyttade montessorielever respektive de äldre eleverna efter Tusenskönan.
Något som skolan hittills tvingats säga nej tilll ganska ofta.
– Vi får också ännu större underlag för vårt redan existerande nära samarbete med Landskronasgymnasieskolor, både pedagogiskt och lokalmässigt.

Nästa höst är Häststallet färdigt att tas i bruk. Skolan har därmed möjlighet att kunna erbjuda lokaler till det sökta antalet elever och även hålla en beredskap för att möta en ökad efterfrågan i samband med planerad utbyggnad i närområdet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser