Annons

Miljonstöd för ombyggnad

Allmänna arvsfonden har beviljat Landskrona Kyrkliga Scoutkår ett bidrag på 1 098 000 kronor för att bygga om scoutstugan i Saxtorp.
Syftet med byggnationen är att tillgängliggöra scoutstugan för två nya målgrupper, barn och ungdomar med invandrarbakgrund samt personer med funktionsnedsättning.
Ombyggnaden innebär bland annat att skilda sovrum för pojkar och flickor skapas och att stugans kök anpassas för personer med funktionsnedsättning.
Stugan används även av andra organisationer och Landskrona Kyrkliga Scoutkår kommer att samarbeta med skolan, Landskrona Stad, fritid och kultur, kommunens integrationssamordnare samt barn- och ungdomsnämnden.
Allmänna arvsfonden kom till 1928 i samband med att riksdagen beslöt att begränsa arvsrätten. Kusiner och avlägsnare släktingar uteslöts från arvsrätt.
Om den avlidne varken skrivit ett testamente eller hade närmare släktingar skulle arvet tillfalla arvsfonden, istället för statskassan.
I genomsnitt avlider 1 800 personer årligen utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner. Arvsfonden är då deras arvinge.
1 200 av de avlidna har skrivit ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. De resterande 600 dödsbona avvecklas för arvsfondens räkning och pengarna tillförs fonden
De senaste tre åren har det beviljats mer projektmedel ur Arvsfonden än någonsin tidigare. År 2009 delades knappt 480 miljoner kronor ut.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser