Annons

Oenighet om ny chef Annette Lindberg Mohlin har utsetts till chef för den nya individ- och familjeförvaltningen av en oening kommunstyrelse.

En oenig kommunstyrelse utsåg vuxenförvaltningens tillförordnade chef, Annette Lindberg Mohlin till chef för den nya individ- och familjeförvaltningen som införs vid årsskiftet. Socialdemokraterna förordade en annan kandidat med socionomexamen, en uppfattning som delades av de två fackförbunden SKTF och SSR. Men den styrande Treklövern valde att med stöd av Sverigedemokraterna utse Annette Lindberg Mohlin till chef.

Detta är inte första gången som Annette Lindberg Mohlin fått en chefspost utan enighet bland beslutsfattarna. När hon i juni 2006 utsågs till verksamhetschef för komvux var det med stöd från vuxenförvaltningens dåvarande chef Lena Mårtensson Stenudd.
Vid MBL-förhandlingarna uttryckte personalen en avvikande mening, man ville ha en annan kandidat. Det förekom även namnlistor till stöd för den andra kandidaten, men det hjälpte föga, valet föll på Annette Lindberg Mohlin.

Annons
 

När Lena Mårtenssons Stenudd köptes ut från sin chefstjänst för två år sedan utsågs Annette Lindberg Mohlin till tillförordnad chef och efter nyår blir hon alltså chef för den nya individ- och familjeförvaltningen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser