Annons

Landskrona grundskolor tvåa i Skåne 2010

Föräldraalliansen Sverige har sedan 2006 rankt Sveriges grundskolekommuner. De kvalitetsområden som använts är måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen. Landskrona hamnar på en god 38 plats i landet. Därmed placerar sig Landskrona näst högst bland Skånes kommuner. Placeringen är i stort sett densamma från 2009.
– Det här är verkligen roligt! Särskilt roligt är det eftersom det är en föräldraorganisation som står bakom rankingen, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Det finns olika externa bedömningar av landets kommuner som skolkommuner. Placeringarna för en enskild kommun kan variera.
– Förra året var vi årets raket. Nu har vi i stort sett lyckats behålla vår position. Det visar att förra årets uppryckning inte var en dagslända, säger förvaltningschef Tomas Johansson.

Annons
 

Ett stort utvecklingsprogram för Ökad måluppfyllelse i för- och grundskolan pågår från och med 1 januari 2010 och pågå tre år framåt.
– Syftet med denna satsning är att stärka rektorers och personalens kompetens. Pedagogiskt nytänkande och förnyelse kommer att uppmuntras, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser