Annons

Krav på återbetalning

Försäkringskassan kräver att en 37-årig kvinna i Landskrona återbetalar 151 504 kronor som hon fått för mycket i sjukpenning och rehabiliteringsersättning.
Anledningen till den felaktiga utbetalningen är enligt Försäkringskassan att kvinnan fått hel sjukpenning samtidigt som hon deklarerat för inkomst.
Felet upptäcktes i samband med en kontroll av personer som deklarerat inkomst över 100 000 kronor för år 2008 samtidigt som de varit helt sjukskrivna.
Kvinnan begärde sjukpenning i januari 2007 och på blanketten står att hon själv ansvarar för att lämnade uppgifter stämmer och att man måste meddela Försäkringskassan när uppgifterna ändras.
Något ändringsbesked har Försäkringskassan inte fått och därför krävs kvinnan nu på överskjutande belopp.
Och pengarna skall vara inbetalda senast den 19 november 2010, i annat fall tillkommer en dröjsmålsränta på 8,50 procent att påföras beloppet.
Kvinnan kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om hon tycker att det är felaktigt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser