Annons

Krav på enhetstaxa för kollektivtrafiken”Delar av kollektivtrafiken katastrofalt dåligt.”

Nu öppnar treklövern för en gemensam och enhetlig avgift för kollektivtrafiken inom Landskrona kommun.
”Kollektivresandet i Landskrona fungerar i vissa delar bra, men i andra delar är det katastrofalt dåligt.”, så drastiskt uttrycker sig kommunalråden Torkild Strandberg (FP) och Cecilia M Brorsson (M) samt ordförande i teknisk nämnd Björn O Persson (M) i ett brev till Skånetrafiken där man skyndsamt vill se att en enhetstaxa införs i Landskrona.

Politikerna konstaterar att många pendlar till Landskrona med tåg och att dessa sedan väljer att resa vidare mot centrum med buss. Detsamma gäller emellertid inte från byarna trots satsningen på utökad turtäthet som gjordes för 2 år sedan.
”Det ger allvarliga miljöproblem. Trafiken genom Häljarp har ökat från 3000 fordon/dygn till 8000 fordon under en 10-årsperiod och kollektivtrafiken är blygsam, långt från de miljömål som finns för Skåne”, skriver man.
Problemet med för få kollektivresande från byarna härrör man till prisbilden då zonerna i områdena runt byarna ligger tätt. Införandet av en enhetstaxa i Landskrona menar man skulle vända trenden och utveckla kollektivtrafiken.
Något som rent av skulle kunna leda till nya busslinjer samt nya sträckningar på redan befintliga linjer i enlighet med det politiska program som treklövern nyligen la fram.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser