Annons

Tvist om vedeldning kan bli TV

Tvisten mellan grannarna i Borstahusen om vedeldningens vara eller inte vara kan bli föremål för TV-programmet ”Grannsämjan”.
Det är produktionsbolaget Strix som efter att ha läst om fallet i Skånska Dagbladet nu begär ut handlingarna i ärendet från Miljöförvaltningen.
Det var i mars i år som Miljönämnden, efter anmälan från en granne, beslutade förbjuda eldning i kakelugnen när det rådde ostlig vind.
Bröt villaägaren mot förbudet så hotades han med vite om tretusen kronor för varje tillfälle som förbudet inte följdes.
Miljödomstolen upphävde emellertid beslutet och återförvisade målet till miljönämnden för vidare handläggning.
Så villaägaren i Borstahusen kan nu, när kylan är på väg, åter ladda sin kakelugn med ved och elda som han gjort i 18 år tidigare utan några problem.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser