Annons

Dyrt att inte namnge

Det kan bli dyrt att inte ge barnet ett förnamn i tid.
Skatteverket hotar en kvinna i Landskrona med ett vite på 2000 kronor om inte barnet namns skickas in i tid.
Nyföddas namn ska enligt lagen anmälas inom tre månader. Om hon inte skickar in en namnanmälan inom 15 dagar kan hon tvingas betala 2 000 kronor i vite. Betalas inte vitet lämnas kravet för indrivning.
Om kvinnan trots anmodan ändå inte lämnar in anmälan om barnets förnamn kommer Skatteverket att fortsätta att vitesförelägga henne tills en anmälan inkommer.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser