Annons

Modernisering av Seglarpaviljongen Restaurangen byggs ut mot havet

Omhuldade Seglarpaviljongen kan komma att få en rejäl ”ansiktslyftning”.
I veckan gav byggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked till en genomgripande fasadförändring samt till en tillbyggnad ut mot Öresund.
Det är ägarna av fastigheten, Landskrona Segelsällskap, som vill ändra och förbättra utseendet på fasaden. Därtill vill man göra en del rockader inomhus och delvis flytta restaurangverksamheten till en tillbyggd glasutbyggnad som vetter ut mot havet. Denna hamnar då på så kallad ”prickad mark”, det vill säga mark som inte får bebyggas.
Enligt nu gällande detaljplan är marken avsedd för park/plantering men detta kan kringgås under förutsättning att ett markavtal upprättas mellan kommunen och segelsällskapet.
Ett tidsbegränsat bygglov skulle då kunna medges i avvaktan på en eventuell planändring.
Vi vill ta tillfället i akt att skapa ett vackert och funktionellt klubbhus som för lång framtid kommer att leva i symbios med vår nya så fräscha och moderna omgivning” skriver klubbens ordförande Peter Malmberg i en inlaga till nämnden och menar att man i och med ombyggnaden återfår hela sitt klubbrum på första våningen.
Vi har startat upp tankar på att utforska vår marinhistoriska omgivning och vi har fördragshållare på kö och inga lokaler idag att nyttja.
Arkitekt Ulf Roos har tagit fram de första ritningar på hur fastigheten kan komma att se ut i framtiden. Meningen är att klä större delen av huvudbyggnaden med liggande panel så som tankarna en gång var när Frans Ekelund ritade paviljongen. Kontoret i den östra gaveln förses med ett stort runt fönster och en ny ingång skapas till restaurangen. Ovanpå glasutbyggnaden får klubben en rejäl takterrass och invändigt byggs en ny toalett samt en handikapptoalett.
Krögarna som arrenderar restaurangdelen, Hamit Kevci och Mehemet Turkekur ser nu med spänning fram emot vad som kommer att ske.
Tillsammans med segelklubben ska vi nu sätta oss ner och diskutera framtiden för krogen, säger Mehemet Turkekur.


Arkitekt Ulf Roos ritning över hur den renoverande och tillbyggda paviljongen kan komma att se ut i framtiden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser