Annons

Avgiften för trygghetslarm slopas

Landskronas 1150 brukare av trygghetslarm slipper i framtiden att betala för det. Detta står klart sedan Sverigedemokraternas motion ”Avskaffa avgiften för trygghetslarm” antogs av fullmäktige på måndagen tvärtemot kommunstyrelsens yrkande att avslå densamma. Efter att såväl socialdemokraterna som vänsterpartisterna röstat för motionen kunde kommunfullmäktigeordförande Lennart Söderberg (M), om än något överraskad, summera rösterna efter votering till 28-19 i motionens favör. Åtgärden beräknas kosta knappt en miljon kronor.

Trygghetslarm är en trygghetsskapande åtgärd för att brukaren skall kunna bo kvar i sin bostad. Med trygghetslarmet kan personen påkalla hjälp från personal under hela dygnet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser